Täysistunnon pöytäkirja 34/2010 vp

PTK 34/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

34. TORSTAINA 8. HUHTIKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.01—17.58), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.58—19.59) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (19.59—20.48).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 39 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (s)
 • Tuija Brax /vihr
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Juha Hakola /kok (e)
 • Lasse Hautala /kesk (e)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Liisa Hyssälä /kesk (e)
 • Reijo Kallio /sd
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk (e)
 • Kyösti Karjula /kesk (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Valto Koski /sd (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd (e)
 • Reijo Laitinen /sd (s)
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Heikki A. Ollila /kok (e)
 • Aila Paloniemi /kesk (e)
 • Tero Rönni /sd
 • Minna Sirnö /vas (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (e)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Lenita Toivakka /kok
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Antti Vuolanne /sd (s)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)
 • Tuula Väätäinen /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Raija Vahasalo /kok (16.17)
 • Pekka Haavisto /vihr (16.22)
 • Tuija Nurmi /kok (17.00)

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Valtioneuvoston selonteko Afganistanin tilanteesta ja Suomen osallistumisesta ISAF-operaatioon

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 3/2010 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön 3 pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 1/2010 vp johdosta, joka koskee Afganistanin tilannetta ja Suomen osallistumista Isaf-operaatioon.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia ja muut etukäteen pyydetyt puheenvuorot niin ikään enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 35/1/2010

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys laiksi rakennusperinnön suojelemisesta sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 57 ja 166 §:n ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 101/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 3/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 35/2/2010

4) Hallituksen esitys pintataistelualusten alumiinirakennesuunnittelusta Suomen, Saksan liittotasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuulu-vien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 12/2010 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 2/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 9.4.2010 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 20.48.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen