Täysistunnon pöytäkirja 34/2014 vp

PTK 34/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

34. KESKIVIIKKONA 2. HUHTIKUUTA 2014

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (14.00—15.39).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 39 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Thomas Blomqvist /r
 • Juho Eerola /ps (s)
 • Ritva Elomaa /ps (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Timo Heinonen /kok
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok (s)
 • Pia Kauma /kok
 • Osmo Kokko /ps (e)
 • Katri Komi /kesk (s)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Anne Louhelainen /ps (s)
 • Silvia Modig /vas
 • Riitta Myller /sd
 • Lasse Männistö /kok (e)
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mika Niikko /ps (s)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Kari Rajamäki /sd
 • Juha Rehula /kesk (e)
 • Jouko Skinnari /sd (s)
 • Timo Soini /ps
 • Hanna Tainio /sd (e)
 • Eila Tiainen /vas (e)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Anu Urpalainen /kok (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Stefan Wallin /r
 • Ulla-Maj Wideroos /r (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Erkki Virtanen /vas (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Timo Heinonen /kok (14.16)
 • Paula Lehtomäki /kesk (14.30)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (15.06)

__________

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtiontalouden tarkastusvirasto on 28.3.2014 antanut eduskunnalle kertomuksen puoluelain valvonnasta 2013 (K 4/2014 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 211/2013 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 4/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeudenkäymiskaaren 2 luvun ja käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 4/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 3/2014 vp

Lakialoite  LA 31/2011 vp, 12/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 7/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 3/2014 vp

Lakialoite  LA 15/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 3.4.2014 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 15.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen