Täysistunnon pöytäkirja 35/2003 vp

PTK 35/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

35. KESKIVIIKKONA 11. KESÄKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Satu Hassi /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Esko Kurvinen /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Pehr Löv /r
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Arto Satonen /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Timo Kalli /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

11.6. edustajat

 • Susanna Haapoja /kesk
 • Satu Hassi /vihr
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

11.—13.6. edustajat

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Jari Vilén /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

11.6. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas

__________

Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 2002

Puhemies:

Ilmoitetaan, että hallituksen kirjelmän ohella kuluvan kesäkuun 6. päivältä on eduskunnalle saapunut hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 2002 (K 9/2003 vp). Tämä kertomus sisältää myös selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin eduskunnan tekemät muistutukset valtiovarain hoidosta ja tilinpidosta vuonna 2001 ovat antaneet aihetta, sekä selvityksen verojärjestelmän kautta annettavasta tuesta.

Kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Valtion vakuusrahaston valtuuston puheenjohtajat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Valtion vakuusrahaston valtuusto on 3. päivänä kesäkuuta 2003 valinnut puheenjohtajakseen ed. Pekka Kuosmasen ja varapuheenjohtajakseen toimitusjohtaja Mauri Salon.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 14/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 2/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Lakialoite laiksi edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Lakialoite  LA 45/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakialoitteeseen pohjautuva lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakialoitteeseen pohjautuvan lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 11/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 1/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laeiksi ampuma-aselain, rikoslain 44 luvun 11 §:n sekä poliisilain 23 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 5/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 13/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 1/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi valtion korvauksesta eräille Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneille henkilöille

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 16/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Esko-Juhani Tennilä ed. Mikko Kuopan kannattamana ehdottanut, että asia pannaan pöydälle huomenna pidettävään varsinaiseen täysistuntoon.

Selonteko hyväksytään.

Ed. Tennilän ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle huomenna pidettävään varsinaiseen täysistuntoon.

7) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2002

Ainoa käsittely

Kertomus  K 2/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 1/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 1.

Keskustelua ei synny.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Etiopiassa ja Eritreassa (UNMEE) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 4/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2003 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee yhteistyöpöytäkirjan hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Yhteistyöpöytäkirja hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys rataverolaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 9/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys laiksi asevelvollisuuslain 28 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 6/2003 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 2/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 15/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laiksi kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 17/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laiksi hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 19/2003 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 34/6/2003

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 25) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun 4 §:n ja merimieslain 32 b §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 22/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

15) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2002

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 6/2003 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

16) Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Asetus  A 1/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

17) Laki lapsilisälain 21 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 27/2003 vp (Sari Sarkomaa /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Puhetta ryhtyy johtamaan ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

__________

18) Laki työttömyysturvalain 9 luvun 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 41/2003 vp (Esko-Juhani Tennilä /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

19) Laki kansaneläkelain 24 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 47/2003 vp (Kari Kärkkäinen /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

20) Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 48/2003 vp (Sari Essayah /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

21) Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 50/2003 vp (Olli Nepponen /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

22) Laki toimeentulotuesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 51/2003 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

23) Laki vuoden 2003 veroasteikkolain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 53/2003 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

24) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 54/2003 vp (Leena Harkimo /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

25) Laki hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 58/2003 vp (Tony Halme /ps ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

26) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain 105 a §:n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 10/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2003 vp

Lakialoite  LA 46/2003 vp (Anni Sinnemäki /vihr)

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys laeiksi vesi- ja ilma-alusten muonitusta koskevien eräiden säännösten muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 8/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 20/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

29) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 21/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

30) Lakialoite laiksi ampuma-aselain 113 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Lakialoite  LA 56/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 19.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen