Täysistunnon pöytäkirja 35/2008 vp

PTK 35/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

35. KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 64 edustajaa:

 • Janina Andersson /vihr
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Heli Järvinen /vihr
 • Timo Kalli /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Anne Kalmari /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Ulla Karvo /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo Korhonen /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Jouko Laxell /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Juha Mieto /kesk
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Tuija Nurmi /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Petteri Orpo /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Jouko Skinnari /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Astrid Thors /r
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • Henna Virkkunen /kok
 • Antti Vuolanne /sd
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Timo Kalli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Henna Virkkunen /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7.—30.4. edustajat

 • Jukka Mäkelä /kok
 • Tapani Mäkinen /kok

9.4. edustajat

 • Janina Andersson /vihr
 • Sirpa Paatero /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Astrid Thors /r

9. ja 10.4. edustajat

 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Harri Jaskari /kok
 • Anne Kalmari /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Ulla Karvo /kok
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Jouko Skinnari /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

9.—11.4. edustajat

 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Minna Sirnö /vas
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Pia Viitanen /sd

9.—19.4. edustaja

 • Sinikka Hurskainen /sd

9.—20.4. edustaja

 • Petri Salo /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

9.4. edustajat

 • Suvi Lindén /kok
 • Marjaana Koskinen /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi autoverolain muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 160/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 34/4/2008

Keskustelussa on ed. Bjarne Kallis ed. Pentti Tiusasen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 22; poissa 69.

( Ään. 1 )

Asian käsittely päättyi.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Valtioneuvoston selonteko hätäkeskusuudistuksesta 2007

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2008 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 3/2007 vp johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jossa puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 36/1/2008

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 2/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevalta osalta ulkoasiainvaliokuntaan. Ulkoasiainvaliokuntaa lukuun ottamatta muiden erikoisvaliokuntien tulee antaa lausunto perustuslakivaliokunnalle kevätistuntokauden kuluessa.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevalta osalta ulkoasiainvaliokuntaan. Ulkoasiainvaliokuntaa lukuun ottamatta muiden erikoisvaliokuntien tulee antaa lausunto perustuslakivaliokunnalle kevätistuntokauden kuluessa.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 18.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen