Täysistunnon pöytäkirja 35/2009 vp

PTK 35/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

35. TORSTAINA 2. HUHTIKUUTA 2009

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Johannes Koskinen (16.02—17.00 ja 19.03—19.58) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.00—19.03).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 37 edustajaa:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Janina Andersson /vihr
 • Merikukka Forsius /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Harri Jaskari /kok
 • Heli Järvinen /vihr
 • Reijo Kallio /sd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Juha Mieto /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Petteri Orpo /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Jouko Skinnari /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Unto Valpas /vas (16.22)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

2.4. edustaja

 • Mari Kiviniemi /kesk

2. ja 3.4. edustajat

 • Jyrki Katainen /kok
 • Suvi Lindén /kok

2.—12.4. edustajat

 • Katri Komi /kesk
 • Petri Salo /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

__________

Puhetta ryhtyi johtamaan ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

__________

2) Hallituksen esitys laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 22/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 26/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys laiksi Suomen Akatemiasta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 27/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Pulliainen ehdottanut, että asia pannaan pöydälle 15.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Ed. Erkki Pulliaisen ehdotus hyväksyttiin ja asia pantiin pöydälle 15.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 54 §:n sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 28/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 29/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi terveyden edistämisen määrärahasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 40/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 42/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laeiksi kemikaalilain sekä rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 43/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 7 ja 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 44/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 21/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 19/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 41/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 3.4.2009 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen