Täysistunnon pöytäkirja 35/2012 vp

PTK 35/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

35. TORSTAINA 12. HUHTIKUUTA 2012

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (16.02—18.26 ja 21.58—23.33), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (18.26—20.47) ja puhemies Eero Heinäluoma (20.47—21.58).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Heikki Autto /kok (p)
 • Jouni Backman /sd
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Harri Jaskari /kok
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Johanna Karimäki /vihr (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Jari Leppä /kesk
 • Lasse Männistö /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Mats Nylund /r (e)
 • Tom Packalén /ps
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Antti Rantakangas /kesk (e)
 • Eero Reijonen /kesk (e)
 • Markku Rossi /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Timo Soini /ps
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Eero Suutari /kok
 • Astrid Thors /r
 • Eila Tiainen /vas (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (s)
 • Erkki Virtanen /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 5 edustajaa:

 • Jari Leppä /kesk (16.20)
 • Erkki Virtanen /vas (16.26)
 • Anneli Kiljunen /sd (16.55)
 • Sampsa Kataja /kok (18.42)
 • Eero Suutari /kok (21.04)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2013—2016

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 3.5.2012. Asian käsittely keskeytettiin 11.4.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 34/3/2012

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3) ja 4) asiasta.

Keskustelu asiasta jatkuu. Sen avaa pääministeri Katainen, ja välittömästi pääministeri Kataisen puheenvuoron jälkeen käynnistämme debatin.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 3.5.2012.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 23/2012 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin 2) asian yhteydessä.]

4) Lisätalousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—11/2012 vp

Lisätalousarvioaloitteet lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin 2) asian yhteydessä.]

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sekä rikosrekisterilain ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 1/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 3/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 150/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 39/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 6/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyön tehostamisesta rikollisuuden estämiseksi ja torjumiseksi Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 187/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 111/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä liiketoimintakiellosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 122/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 13.4.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 13.4.2012 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 23.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Timo Tuovinen