Täysistunnon pöytäkirja 35/2013 vp

PTK 35/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

35. KESKIVIIKKONA 10. HUHTIKUUTA 2013

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (14.10—16.42 ja 17.01—17.05).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 56 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Juho Eerola /ps (e)
 • Markku Eestilä /kok (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (e)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Olli Immonen /ps (e)
 • Ari Jalonen /ps (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Anne Kalmari /kesk
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Anna Kontula /vas
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Eero Lehti /kok (e)
 • Antti Lindtman /sd
 • Mika Lintilä /kesk (e)
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (e)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (e)
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps (e)
 • Matti Saarinen /sd (e)
 • Kristiina Salonen /sd (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Juha Sipilä /kesk
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Katja Taimela /sd
 • Eila Tiainen /vas (e)
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Maria Tolppanen /ps (e)
 • Kari Tolvanen /kok (e)
 • Anu Urpalainen /kok (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Erkki Virtanen /vas (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Anna Kontula /vas (15.14)
 • Antti Lindtman /sd (15.59)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden säännösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 31/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Ministerin esittelypuheenvuoron jälkeen käytetään ryhmäpuheenvuorot, jotka saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kun edustaja Elsi Katainen on pyytänyt asian pöydällepanoa, jää asia työjärjestyksen 57 §:n mukaan pöydälle. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta?

Petteri Orpo /kok:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että asia siirtyy seuraavaan istuntoon.

Jouni Backman /sd:

Kannatan edustaja Orpoa.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Onko edustaja Elsi Kataisen ehdotuksella kannatusta?

Markus Lohi /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Elsi Kataisen tekemää pöydällepanoesitystä ja ajankohtaa seuraavasta käsittelystä.

Keskustelu pöydällepanon ajankohdasta päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täysistunto keskeytetään edustajille äänestyksestä ilmoittamista varten ja sitä jatketaan kello 17.00.

Täysistunto keskeytettiin kello 16.42.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 17.01

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelussa on Elsi Katainen Markus Lohen kannattamana ehdottanut, että asia pannaan pöydälle 24.4.2013 pidettävään täysistuntoon.

Petteri Orpo on Jouni Backmanin kannattamana ehdottanut, että asia pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ehdotuksista on äänestettävä.

Joka hyväksyy edustaja Orvon ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy edustaja Elsi Kataisen ehdotuksen, äänestää "ei".

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi Petteri Orvon ehdotuksen äänin

jaa 60, ei 39; poissa 100.

( Ään. 1 )

Asia pantiin pöydälle seuraavaan istuntoon.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 32/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle valtioiden ja niiden omaisuuden lainkäytöllistä koskemattomuutta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 26/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 27/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 7 ja 19 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 28/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 §:n ja opintotukilain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 29/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 30/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yliopistolain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 33/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 34/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinsuojelulain ja rikoslain 17 luvun 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 35/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle joukkoliikennelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 36/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 37/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle kemikaalilaiksi sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 38/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014—2017

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014—2017 27.3.2013 annetun valtioneuvoston selonteon (VNS 3/2013 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 92/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013—2015 annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 22/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 12/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koloveden kansallispuistosta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 181/2012 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 19) asia.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään 10.4.2013 kello 17.20.

Täysistunto lopetettiin kello 17.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen