Täysistunnon pöytäkirja 36/2005 vp

PTK 36/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

36. PERJANTAINA 8. HUHTIKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Tony Halme /ps
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Pehr Löv /r
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Kalevi Olin /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Astrid Thors /r
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

8.4. edustajat

 • Valto Koski /sd
 • Pehr Löv /r
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

11.—14.4. edustaja

 • Esko Ahonen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

8.4. edustajat

 • Ilkka Kanerva /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Astrid Thors /r

11.—15.4. edustaja

 • Jan-Erik Enestam /r

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 25—29/2005 vp.

__________

Valtioneuvoston selonteko keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuudesta ja kehittämistarpeista

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella 7. päivältä huhtikuuta 2005 on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston selonteko keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuudesta ja kehittämistarpeista (VNS 2/2005 vp). Selonteko on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Työjärjestyksen 23 §:n 1 momentin mukaan selonteko on pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle ensi keskiviikkona pidettävään istuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi keskiviikkona pidettävään istuntoon.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 42, 49, 50, 54, 55, 57, 59, 62—65, 69—71, 75, 80/2005 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Perustuslakivaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on perustuslakivaliokunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valiokunnan varajäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että perustuslakivaliokunnan varajäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Terhi Peltokorpi.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Laki kotitalousvähennyksen laajentamisesta Kainuun maakunnan alueella

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 148/2004 vp (Jyrki Katainen /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 37/9/2005

3) Hallituksen esitys metsästyslain muuttamisesta
Lakialoite laiksi metsästyslain 62 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 278/2004 vp

Lakialoite  LA 16/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​