Täysistunnon pöytäkirja 36/2007 vp

PTK 36/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

36. PERJANTAINA 8. KESÄKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 15 edustajaa:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Ulla Karvo /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Juha Mieto /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Timo Soini /ps
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Ilkka Viljanen /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

8.6. edustaja

 • Sinikka Hurskainen /sd

8. ja 9.6. edustaja

 • Kimmo Kiljunen /sd

11. ja 12.6. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Matti Kauppila /vas
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

11.—13.6. edustaja

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 8. päivänä kesäkuuta 2007 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 31—34/2007 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkittiin saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 33—37, 40—42, 44—47, 51/2007 vp.

__________

Puhemiesneuvoston asettamat kansainväliset toimielimet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että puhemiesneuvosto on työjärjestyksen 6 §:n 1 momentin 11 kohdan nojalla asettanut 15. päivänä toukokuuta 2007

Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunnan,

Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunnan,

Pohjois-Atlantin liiton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan,

Länsi-Euroopan unionin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan

sekä 30. päivänä toukokuuta 2007

Euro—Välimeri- parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan.

Luettelo näihin toimielimiin valituista jäsenistä on jaettu edustajille ja merkitään pöytäkirjaan.

Toimielinten jäseninä ovat seuraavat kansanedustajat:

Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta:

 • Hannes Manninen /kesk (puheenjohtaja)
 • Ulla Karvo /kok (varapuheenjohtaja)
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Lenita Toivakka /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Jouko Skinnari /sd

Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta:

 • Kimmo Tiilikainen /kesk (puheenjohtaja)
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Leena Harkimo /kok
 • Pertti Salolainen /kok
 • Susanna Huovinen /sd

Pohjois-Atlantin liiton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta:

 • Johannes Koskinen /sd (puheenjohtaja)
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Pertti Salolainen /kok
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

Länsi-Euroopan unionin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta:

 • Tuija Nurmi /kok (puheenjohtaja)
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Jaakko Laakso /vas

Euro—Välimeri- parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok (puheenjohtaja)
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Heikki A. Ollila /kok (varajäsen)
 • Timo Kaunisto /kesk (varajäsen)
 • Ilkka Kantola /sd (varajäsen)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 28/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 23/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Lepäämässä oleva lakiehdotus  LJL 1/2007 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja poliisikoulutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 4/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laiksi liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennustuotteiden hyväksynnästä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 18/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 1/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi liikennevakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 a luvun 10 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 20/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 2/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi painelaitelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 19/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 3/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​