Täysistunnon pöytäkirja 36/2009 vp

PTK 36/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

36. PERJANTAINA 3. HUHTIKUUTA 2009

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.00—13.30).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 45 edustajaa:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Janina Andersson /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Heli Järvinen /vihr
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Päivi Lipponen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Sanna Perkiö /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Henna Virkkunen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

3.4. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Henna Virkkunen /kok

3.—6.4. edustaja

 • Sinikka Hurskainen /sd

3.—7.4. edustaja

 • Kimmo Kiljunen /sd

3.—12.4. edustaja

 • Bjarne Kallis /kd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

3.4. edustajat

 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tarja Filatov /sd

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 3.4.2009 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 45—51/2009 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 45, 64, 83, 88, 92, 93, 102, 107, 116, 117, 127, 132, 133, 135—137, 141—144, 146—149, 153—157, 160—162, 171, 184/2009 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 13/2009 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2009 vp

Lakialoite  LA 14, 23/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 1.4.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 34/1/2009

Yleiskeskustelussa on ed. Antti Vuolanne ed. Jacob Södermanin kannattamana ehdottanut, että 1. lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi otetaan lakialoitteeseen 23 sisältyvä lakiehdotus.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Käsittelyn pohjaa koskevasta ed. Antti Vuolanteen ehdotuksesta äänestetään valiokunnan ehdotusta vastaan.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen äänin

jaa 92, ei 55, tyhjiä 2; poissa 50.

( Ään. 1 )

Puhemies:

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 1—3 §:n mietinnön mukaisina.

4 §

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Sirnön ehdotusta.

Antti Vuolanne /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 4 § hyväksytään vastalauseen 1 sisältämässä muodossa.

Jacob Söderman /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Vuolanteen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Minna Sirnö on ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Antti Vuolanne on ed. Jacob Södermanin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ensin äänestetään ed. Minna Sirnön ehdotuksesta ed. Antti Vuolanteen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta ed. Antti Vuolanteen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Antti Vuolanteen ehdotuksen äänin

jaa 127, ei 27; poissa 45.

( Ään. 2 )

2) Äänestyksessä ed. Antti Vuolanteen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 4 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 93, ei 60; poissa 46.

( Ään. 3 )

Eduskunta hyväksyi 5—10 §:n mietinnön mukaisina.

11 §

Antti Vuolanne /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 11 § hyväksytään vastalauseen 1 sisältämässä muodossa.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Vuolanteen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Antti Vuolanne on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Antti Vuolanteen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 11 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 95, ei 57; poissa 47.

( Ään. 4 )

Eduskunta hyväksyi 12 ja 13 §:n, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 2. ja 3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista sekä viestintämarkkinalain 4 ja 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 37/2009

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan. Keskustelu asiasta päättyi 1.4.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 34/12/2009

Keskustelussa on ed. Minna Sirnö ed. Merja Kyllösen kannattamana ehdottanut, että sivistysvaliokunnan on annettava lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi puhemiesneuvoston ehdotuksen äänin

jaa 101, ei 53; poissa 45.

( Ään. 5 )

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 41/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 21/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Keskustelu

Puhemies:

Tämän asian käsittely joudutaan nyt keskeyttämään suuren valiokunnan kokouksen vuoksi.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 37/8/2009

5) Hallituksen esitys laiksi työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 19/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2009 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 14.4.2009 kello 14.

Haluan toivottaa edustajille oikein rauhallista pääsiäistä.

Täysistunto lopetettiin kello 13.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen