Täysistunnon pöytäkirja 37/2003 vp

PTK 37/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

37. TORSTAINA 12. KESÄKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Suvi Lindén /kok
 • Pehr Löv /r
 • Mikaela Nylander /r
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Kalevi Olin /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Arto Satonen /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Suvi Lindén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.6. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Suvi Lindén /kok

12. ja 13.6. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

12.6. edustaja

 • Markku Laukkanen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

12.6. edustajat

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Matti Kauppila /vas
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Henrik Lax /r

12. ja 13.6. edustajat

 • Merikukka Forsius /vihr
 • Kalevi Olin /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Arto Satonen /kok
 • Marja Tiura /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain 105 a §:n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 10/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2003 vp

Lakialoite  LA 46/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 39/2/2003

2) Hallituksen esitys laeiksi vesi- ja ilma-alusten muonitusta koskevien eräiden säännösten muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 8/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Lakialoite laiksi ampuma-aselain 113 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Lakialoite  LA 56/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakialoitteeseen pohjautuva lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakialoitteeseen pohjautuvan lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi valtion korvauksesta eräille Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneille henkilöille

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 16/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 4. Asia pantiin pöydälle eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 35/6/2003

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 39/4/2003

5) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 21/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 19/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2003 vp

Lakialoite  LA 2, 4, 8, 19, 58/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 12/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 §:n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 23/2003 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 21.40.

Täysistunto lopetetaan kello 21.31.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen