Täysistunnon pöytäkirja 37/2006 vp

PTK 37/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

37. PERJANTAINA 7. HUHTIKUUTA 2006

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tony Halme /ps
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Saara Karhu /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Outi Ojala /vas
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7.4. edustajat

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Matti Vanhanen /kesk

10.—12.4. edustajat

 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Kimmo Tiilikainen /kesk

10.—13.4. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

7.4. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Esa Lahtela /sd
 • Minna Lintonen /sd
 • Outi Ojala /vas
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Jutta Urpilainen /sd

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 13, 23, 26—28, 36—38, 40, 41, 55, 57, 59, 61, 62, 64, 69—71, 73, 76—82, 86—88, 90—102, 104, 106—108, 110/2006 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen selvitys sidonnaisuuksistaan

Ainoa käsittely

Muu asia  M 2/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Esitellään päiväjärjestyksen 1) asia, eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 13 §:n 1 momentissa tarkoitettu eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen selvitys sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen 29 §:n mukaan eduskunta ei tee päätöstä selvityksen johdosta.

Keskustelua ei synny.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laeiksi tieliikennelain muuttamisesta ja Tiehallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 10/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 5/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin sekä laiksi oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 259/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Sivistysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 50/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 224/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 6/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 9/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2006 vp

Lakialoite  LA 22, 59, 112, 131, 140/2003 vp, 96, 113, 125/2004 vp, 84, 108, 125, 152/2005 vp, 19, 23/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 9/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 17/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Valtioneuvoston selonteko siirtymäaikalain vaikutuksista sekä työvoiman ja vapaan liikkuvuuden vaikutuksista työmarkkinatilanteeseen eri aloilla

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 18. päivänä huhtikuuta kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​