Täysistunnon pöytäkirja 37/2008 vp

PTK 37/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

37. TIISTAINA 15. HUHTIKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 54 edustajaa:

 • Matti Ahde /sd
 • Janina Andersson /vihr
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Risto Autio /kesk
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Ulla Karvo /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Krista Kiuru /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo Korhonen /kesk
 • Merja Kyllönen /vas
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Eero Lehti /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Petteri Orpo /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Tommy Tabermann /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Heidi Hautala /vihr
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Petteri Orpo /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13.—15.4. edustaja

 • Tuulikki Ukkola /kok

14.—17.4. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

14.—18.4. edustaja

 • Krista Kiuru /sd

15.4. edustajat

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Risto Autio /kesk
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Jyri Häkämies /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Ulla Karvo /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Paula Sihto /kesk
 • Tommy Tabermann /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok

15. ja 16.4. edustajat

 • Matti Kauppila /vas
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

15.—17.4. edustajat

 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Minna Sirnö /vas

15.—18.4. edustaja

 • Reijo Kallio /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

14.—17.4. edustaja

 • Sari Sarkomaa /kok

14.4.—3.5. edustaja

 • Pertti Salovaara /kesk

15.4. edustaja

 • Janne Seurujärvi /kesk

15. ja 16.4. edustaja

 • Kari Rajamäki /sd

__________

Muutokset valtioneuvoston kokoonpanossa

Puhemies:

Tasavallan presidentti on 11.4.2008 pyynnöstä vapauttanut metsänhoitaja, luomuyrittäjä, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, kansanedustaja Kimmo Kalevi Tiilikaisen valtioneuvoston jäsenyydestä ja ympäristöministerin tehtävistä ja samalla nimittänyt ja määrännyt kauppatieteiden maisteri, valtiotieteen kandidaatti, kansanedustaja Paula Ilona Lehtomäen valtioneuvoston jäseneksi ja ympäristöministeriksi.

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Puhemies:

Ulkoasiainministeri Alexander Stubb ja ympäristöministeri Paula Lehtomäki ovat 11.4.2008 antaneet eduskuntaa varten selvityksen sidonnaisuuksistaan ja lisäksi hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi on ilmoittanut muutoksista sidonnaisuuksiinsa (VN 2/2008 vp).

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on 11.4.2008 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 35—38/2008 vp.

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 10.4.2008 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 13/2008 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 63, 72, 75, 92, 96—109, 111—123, 125, 127, 128, 132—136/2008 vp.

__________

Valiokuntien jäsenet

Puhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

suuren valiokunnan jäsenyydestä ed. Markku Pakkanen ja varajäsenyydestä ed. Timo Korhonen ja

ympäristövaliokunnan jäsenyydestä ed. Susanna Haapoja.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies:

Valiokuntien täydennysvaalit toimitetaan huomenna keskiviikkona 16.4.2008 kello 15 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna kello 12.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Georgian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 35/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laeiksi alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta ja tieliikennelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 36/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ehdottanut, että asia pannaan pöydälle huomiseen täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Ed. Erkki Virtasen ehdotus hyväksyttiin ja asia pantiin pöydälle huomiseen täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain sekä sosiaalihuoltolain 29 b ja 29 d §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 37/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 10) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi alkoholilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 38/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 18/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi ydinenergialain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 117/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laeiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n ja kaupparekisterilain 13 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi merilain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 175/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 5/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 168/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 29/2008 vp  (Anneli Kiljunen /sd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Asia oli keskustelun kohteena jo päiväjärjestyksen 3) asian yhteydessä, ja sitä on siellä esitelty.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 20.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen