Täysistunnon pöytäkirja 37/2010 vp

PTK 37/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

37. KESKIVIIKKONA 14. HUHTIKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.02—15.57), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.57—17.59) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (17.59—21.11).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (e)
 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Risto Autio /kesk (e)
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (s)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Bjarne Kallis /kd (e)
 • Arja Karhuvaara /kok (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Ulla Karvo /kok (e)
 • Jyrki Kasvi /vihr (e)
 • Merja Kuusisto /sd (s)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Lauri Oinonen /kesk (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Lyly Rajala /kok (e)
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Janne Seurujärvi /kesk (s)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk (e)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 6 edustajaa:

 • Raija Vahasalo /kok (14.18)
 • Rakel Hiltunen /sd (14.18)
 • Mikko Alatalo /kesk (14.48)
 • Kimmo Sasi /kok (15.25)
 • Bjarne Kallis /kd (16.22)
 • Tero Rönni /sd (17.58)

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1)  Valtioneuvoston selonteko elintarviketurvallisuudesta

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2010 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään valtioneuvoston selonteko 3. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 274/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 38/2/2010

3) Hallituksen esitys laiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 11/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 41/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 15.4.2010 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 21.11.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen