Täysistunnon pöytäkirja 37/2012 vp

PTK 37/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

37. TIISTAINA 17. HUHTIKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.01—15.59) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.59—16.53).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 53 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Heikki Autto /kok (p)
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Markku Eestilä /kok (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (e)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Lars Erik Gästgivars /r (e)
 • Teuvo Hakkarainen /ps (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Olli Immonen /ps (e)
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Mikael Jungner /sd
 • Johanna Karimäki /vihr (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Osmo Kokko /ps
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (e)
 • Eero Lehti /kok (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Antti Lindtman /sd
 • Mika Lintilä /kesk (e)
 • Eeva Maria Maijala /kesk (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (e)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (s)
 • Lasse Männistö /kok (e)
 • Mats Nylund /r (e)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Sirpa Paatero /sd (e)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Antti Rantakangas /kesk (e)
 • Eero Reijonen /kesk (e)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Kristiina Salonen /sd
 • Mikko Savola /kesk (e)
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eila Tiainen /vas (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Maria Tolppanen /ps (e)
 • Kari Tolvanen /kok (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Kaj Turunen /ps (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Erkki Virtanen /vas (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Maria Guzenina-Richardson /sd (14.20)
 • Antti Lindtman /sd (15.31)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 12.4.2012 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 21—24/2012 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 21 perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan,

asiasta U 22 hallintovaliokunnan sekä

asioista U 23 ja 24 sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 150/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 39/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 6/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyön tehostamisesta rikollisuuden estämiseksi ja torjumiseksi Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-sesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 187/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä liiketoimintakiellosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 122/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle väestörekisteriasiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta Suomen tasavallan ja Viron tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 11/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alusliikennepalvelulain muuttamisesta sekä laiksi meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta annetun lain kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 14/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 2/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 111/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 1 ja 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 30/2012 vp

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vaaratiedotteesta ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 31/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

11) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2010—2011

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 6/2012 vp

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sekä rikosrekisterilain ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 1/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 3/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 18.4.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 16.53.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen