Täysistunnon pöytäkirja 37/2014 vp

PTK 37/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

37. TIISTAINA 8. HUHTIKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.00—17.26), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.26—19.00 ja 20.58—21.43) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (19.00—20.58).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 45 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • Mikael Jungner /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Timo Kalli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (e)
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Silvia Modig /vas
 • Jari Myllykoski /vas
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mika Niikko /ps (s)
 • Ville Niinistö /vihr (s)
 • Pentti Oinonen /ps
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Leena Rauhala /kd (e)
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Annika Saarikko /kesk (s)
 • Matti Saarinen /sd (e)
 • Pertti Salolainen /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Maria Tolppanen /ps
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Ville Vähämäki /ps (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vr

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 5 edustajaa:

 • Jyrki Yrttiaho /vr (14.16)
 • Annika Saarikko /kesk (14.17)
 • Jari Myllykoski /vas (14.17)
 • Anni Sinnemäki /vihr (15.20)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (20.01)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 3.4.2014 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 11—14/2014 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asioista U 11 ja 12 ulkoasiainvaliokunnan sekä

asioista U 13 ja 14 ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015—2018

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 9.5.2014.

Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään nopeatahtisena siten, että varsinaisten ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia. Muut ennalta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä, ja niiden pituus on enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Huomioiden tämän viikon kireä aikataulu tämä keskustelu käydään tänään loppuun saakka. Aikarajoituksia ei siis keskustelun lopettamisessa tai keskeyttämisessä ole.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 9.5.2014.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 200/2013 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.4.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 9.4.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 21.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen