Täysistunnon pöytäkirja 38/2008 vp

PTK 38/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

38. KESKIVIIKKONA 16. HUHTIKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 47 edustajaa:

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Janina Andersson /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Timo Kalli /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Matti Kauppila /vas
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Krista Kiuru /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Timo Korhonen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Eero Lehti /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Antti Vuolanne /sd
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.—17.4. edustaja

 • Suvi Lindén /kok

16.4. edustaja

 • Lauri Kähkönen /sd

16.—18.4. edustaja

 • Juha Korkeaoja /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

16.4. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /kok

16.—18.4. edustaja

 • Maria Guzenina-Richardson /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

suuren valiokunnan jäseneksi ed. Eero Reijosen ja varajäseneksi ed. Kimmo Tiilikaisen sekä

ympäristövaliokunnan jäseneksi ed. Kimmo Tiilikaisen.

2) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministerit Stubb, Lehtomäki ja Kiviniemi)

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 2/2008 vp

Puhemies:

Esitellään ministerien Alexander Stubb ja Paula Lehtomäki selvitykset sidonnaisuuksistaan ja ministeri Mari Kiviniemen ilmoitus muutoksista sidonnaisuuksiinsa. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 23/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle suuren valiokunnan ja perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto. Samalla puhemiesneuvosto ehdottaa, että muille valiokunnille varataan mahdollisuus antaa asiasta lausunto ulkoasiainvaliokunnalle 9.5.2008 mennessä.

Eduskunnan 10.4.2008 pidetyssä täysistunnossa asian käsittely keskeytettiin.

PTK 36/3/2008

Ministeri Stubb saapui juuri. Haluaako ministeri käyttää tässä vaiheessa puheenvuoron?

Ulkoasiainministeri Alexander Stubb: Arvoisa puhemies! Ei halua, vaan haluaa kuunnella edustajia ja ottaa kysymyksiä vastaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle suuren valiokunnan ja perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto. Muille valiokunnille varattiin mahdollisuus antaa asiasta lausunto ulkoasiainvaliokunnalle 9.5.2008 mennessä.

4) Hallituksen esitys laeiksi alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta ja tieliikennelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 36/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Eilen pidetyssä täysistunnossa asia pantiin pöydälle tähän täysistuntoon.

PTK 37/2/2008

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 30/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 6 luvun 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 21/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 19.26.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen