Täysistunnon pöytäkirja 38/2009 vp

PTK 38/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

38. KESKIVIIKKONA 15. HUHTIKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.00—15.26) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.26—16.40).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa:

 • Thomas Blomqvist /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Juha Hakola /kok
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Anne Kalmari /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Juha Mieto /kesk
 • Ville Niinistö /vihr
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Sirpa Paatero /sd
 • Sari Palm /kd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Jutta Urpilainen /sd (14.52)
 • Susanna Huovinen /sd (15.53)
 • Pertti Hemmilä /kok (16.18)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.4. edustajat

 • Juha Hakola /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk

15. ja 16.4. edustajat

 • Thomas Blomqvist /r
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Juha Mieto /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Sari Palm /kd

15.—17.4. edustaja

 • Kimmo Kiljunen /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

15.4. edustajat

 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 8.4.2009 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 30/2009 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Valtioneuvoston selonteot

Puhemies:

Valtioneuvosto on 8.4.2009 antanut eduskunnalle selonteon EU-politiikasta (VNS 4/2009 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 23/2009 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 86/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys sikiön, alkion ja perimän suojaa koskevien rangaistussäännösten muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 156/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 41/8/2009

4) Hallituksen esitys laiksi Suomen Akatemiasta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 27/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Yliopistolaki

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 26/2009 vp (Tuula Peltonen /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 16.4.2009 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 16.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen