Täysistunnon pöytäkirja 38/2014 vp

PTK 38/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

38. KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.00—15.56), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.56—17.49) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.49—18.39).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 57 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (e)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Thomas Blomqvist /r
 • Juho Eerola /ps
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Lars Erik Gästgivars /r (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • Mikael Jungner /sd
 • Anne Kalmari /kesk (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Annika Lapintie /vas
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Jari Lindström /ps (e)
 • Anne Louhelainen /ps
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (e)
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Silvia Modig /vas
 • Riitta Myller /sd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Martti Mölsä /ps
 • Ville Niinistö /vihr (s)
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Leena Rauhala /kd (e)
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Annika Saarikko /kesk (s)
 • Matti Saarinen /sd (e)
 • Pertti Salolainen /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Juha Sipilä /kesk (s)
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Eila Tiainen /vas
 • Jani Toivola /vihr
 • Maria Tolppanen /ps
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Sofia Vikman /kok
 • Ville Vähämäki /ps (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 13 edustajaa:

 • Thomas Blomqvist /r (14.20)
 • Mats Nylund /r (14.20)
 • Sampsa Kataja /kok (14.22)
 • Annika Lapintie /vas (14.36)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (14.46)
 • Matti Saarinen /sd (14.46)
 • Juho Eerola /ps (15.06)
 • Eero Suutari /kok (15.15)
 • Eila Tiainen /vas (15.30)
 • Päivi Räsänen /kd (15.49)
 • Juha Sipilä /kesk (15.55)
 • Jukka Kopra /kok (16.14)
 • Leena Rauhala /kd (17.44)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle terrorismirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 18/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 19/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 §:n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 23/2014 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tullilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 24/2014 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 27/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hyljetuotteiden kaupasta ja metsästyslain 43 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 28/2014 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle ampumaratalaiksi sekä laeiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 20/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä sekä henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 21/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 22/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Ja olisikohan jälleen perusteltua, että ministeri lyhyesti esittelisi ja sitten mentäisiin edustajien puheenvuoroihin. — Olkaa hyvä, ministeri Räsänen.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 200/2013 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on työ- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 40/2/2014

11) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 211/2013 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 4/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeudenkäymiskaaren 2 luvun ja käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 4/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 3/2014 vp

Lakialoite  LA 31/2011 vp, 12/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 7/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 3/2014 vp

Lakialoite  LA 15/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 10.4.2014 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 18.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen