Täysistunnon pöytäkirja 39/2004 vp

PTK 39/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

39. KESKIVIIKKONA 14. HUHTIKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Matti Ahde /sd
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Eva Biaudet /r
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Susanna Huovinen /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Roger Jansson /r
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Annika Lapintie /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Leena Rauhala /kd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Timo Soini /ps
 • Ilkka Taipale /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jukka Vihriälä /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Jukka Gustafsson /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Arja Alho /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Timo Soini /ps
 • Henrik Lax /r
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Satu Hassi /vihr
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Simo Rundgren /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Ilkka Taipale /sd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Matti Ahde /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

14.4. edustajat

 • Matti Ahde /sd
 • Reijo Laitinen /sd

14. ja 15.4. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Eva Biaudet /r
 • Arto Bryggare /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Roger Jansson /r
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Iivo Polvi /vas
 • Lyly Rajala /kok
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

14.—16.4. edustaja

 • Aulis Ranta-Muotio /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

14.4. edustajat

 • Irina Krohn /vihr
 • Annika Lapintie /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

14.4. edustajat

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Minna Lintonen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Timo Soini /ps
 • Irja Tulonen /kok

14. ja 15.4. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Jukka Vihriälä /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 28/2003 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 28, 151/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2004 vp

Lakialoite  LA 68, 126, 163/2003 vp

Toimenpidealoite  TPA 6/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2) asiasta.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 40/1/2004

2) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 15/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu, jota saatettiin käydä jo äskeisenkin asian käsittelyn yhteydessä, ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 41/2/2004

3) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2002

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 16/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 5/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 22/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 2/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys luottolaitosten toiminnan tervehdyttämistä, selvitystilaa ja konkurssia koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 23/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi jätelain muuttamisesta sekä laiksi ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 152/2003 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi Tšekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Slovakian kansalaisten ansiotyön edellytyksistä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 172/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 22.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen