Täysistunnon pöytäkirja 39/2008 vp

PTK 39/2008 vp

Tarkistamaton versio 2.0

39. TORSTAINA 17. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 37 edustajaa:

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Janina Andersson /vihr
 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo Korhonen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Jari Larikka /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Eero Lehti /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Astrid Thors /r
 • Raija Vahasalo /kok
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Pertti Virtanen /ps
 • Antti Vuolanne /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17.4. edustaja

 • Astrid Thors /r

17. ja 18.4. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Paula Risikko /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

17.4. edustaja

 • Tarja Filatov /sd

17. ja 18.4. edustaja

 • Merikukka Forsius /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 30/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 6 luvun 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 21/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 14/2008 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

5) Laki perusopetuslain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 18/2008 vp (Tommy Tabermann /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

6) Laki vakuutusoikeuslain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 19/2008 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

7) Laki omaishoidon tuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 23/2008 vp (Leena Rauhala /kd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Laki ratalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 24/2008 vp (Pentti Oinonen /ps)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

9) Laki viihdelinjojen kieltämisestä

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 25/2008 vp (Pentti Oinonen /ps)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 158/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 6/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 21.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen