Täysistunnon pöytäkirja 39/2009 vp

PTK 39/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

39. TORSTAINA 16. HUHTIKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.01—17.57 ja 20.01—22.02) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.57—20.01).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 39 edustajaa:

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Risto Autio /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Heidi Hautala /vihr
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Juha Mieto /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Ville Niinistö /vihr
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Sari Palm /kd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Jacob Söderman /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Astrid Thors /r
 • Marja Tiura /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 5 edustajaa:

 • Sari Palm /kd (16.41)
 • Juha Korkeaoja /kesk (16.44)
 • Heidi Hautala /vihr (17.04)
 • Astrid Thors /r (17.05)
 • Päivi Lipponen /sd (17.29)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.4. edustaja

 • Anne Holmlund /kok

16.4. edustaja

 • Astrid Thors /r

16. ja 17.4. edustajat

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Risto Autio /kesk
 • Christina Gestrin /r
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Tuula Peltonen /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Jacob Söderman /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

16.4. edustaja

 • Ilkka Viljanen /kok

16. ja 17.4. edustaja

 • Maarit Feldt-Ranta /sd

16.—19.4. edustaja

 • Antti Kalliomäki /sd

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Valtioneuvoston selonteko EU-politii-kasta

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2009 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään valtioneuvoston selonteko VNS 4/2009 vp EU-politiikasta.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään suureen valiokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 8.5.2009.

Pääministeri Matti Vanhasen esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin suureen valiokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 8.5.2009.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 233/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 3/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 17.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laiksi terveyden edistämisen määrärahasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 40/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 17.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 17.4.2009 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 22.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen