Täysistunnon pöytäkirja 39/2010 vp

PTK 39/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

39. TIISTAINA 20. HUHTIKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.02—16.02), toinen varapuhemies Tarja Filatov (16.02—17.59) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.59—19.07).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 39 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Juha Hakola /kok
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (s)
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Ilkka Kantola /sd
 • Kyösti Karjula /kesk (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Ulla Karvo /kok (e)
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Annika Lapintie /vas (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Jari Leppä /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok
 • Elisabeth Nauclér /r (e)
 • Håkan Nordman /r
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Veijo Puhjo /vas (e)
 • Lyly Rajala /kok (e)
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Lenita Toivakka /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk (s)
 • Ilkka Viljanen /kok (s)
 • Antti Vuolanne /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 7 edustajaa:

 • Anne Holmlund /kok (14.17)
 • Antti Vuolanne /sd (14.25)
 • Raija Vahasalo /kok (15.13)
 • Lenita Toivakka /kok (15.22)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (15.23)
 • Antti Rantakangas /kesk (15.26)
 • Ilkka Kantola /sd (15.30)

__________

Mietinnön pöydällepanoajankohdan muutos

Puhemies:

Valtioneuvoston maaseutupoliittista selontekoa koskeva maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 4/2010 vp pantiin 15.4.2010 pöydälle 21.4.2010 pidettävään täysistuntoon. Islannin tulivuorenpurkauksen synnyttämästä tuhkapilvestä aiheutuneiden lentoliikenteen viivästysten vuoksi puhemiesneuvosto ehdottaa, että tehtyä päätöstä muutetaan siten, että asia pannaan pöydälle 27.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

lakivaliokunnan varajäseneksi ed. Markku Rossin,

sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi ed. Inkeri Kerolan ja

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi ed. Juha Rehulan ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle ed. Mikko Alatalon.

2) Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 37/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

3) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 5/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevalta osalta ulkoasiainvaliokuntaan. Ulkoasiainvaliokuntaa lukuun ottamatta muiden erikoisvaliokuntien on annettava lausunto perustuslakivaliokunnalle viimeistään 23.6.2010.

Asia pantiin pöydälle tähän täysistuntoon 15.4.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 38/3/2010

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevalta osalta ulko-asiainvaliokuntaan. Ulkoasiainvaliokuntaa lukuun ottamatta erikoisvaliokuntien on annettava lausunto perustuslakivaliokunnalle viimeistään 23.6.2010.

4) Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 105/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2010 vp

Lakialoite  LA 63/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Jacob Söderman on ed. Tero Rönnin kannattamana ehdottanut tämän asian lähettämistä perustuslakivaliokuntaan. Kun ehdotuksen hyväksyminen keskeyttäisi asian ensimmäisen käsittelyn, on ensin tehtävä päätös tästä ehdotuksesta. Pyydän tämän takia seuraavia puhujia lausumaan käsityksensä valiokuntaan lähettämisestä.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Kuten ed. Katajankin puheenvuorosta aikaisemmin kävi ilmi, ei ole olemassa mitään perusteita lähettää perustuslakivaliokuntaan tätä mietintöä uudelleen ikään kuin arvioitavaksi. Samalla totean sen, että eiväthän oikeusministeriön kannanotot, jotka luin, olleet videotaltiointijärjestelmän käyttöä vastaan, vaan päinvastoin sillä kannalla, että se on seuraava vaihe ja se tullaan toteuttamaan asiaan kuuluvassa järjestyksessä ja laki muuttamaan sitten siinä vaiheessa.

Sampsa Kataja /kok:

Arvoisa puhemies! Äsken sanotun perusteella ei ole todellisia perusteita enää uudelleen lähettää tätä arvioitavaksi perustuslakivaliokuntaan. Tuossa toisessa kysymyksessä ei ole mitään perustuslaillisia ongelmia, joten vastustan asian lähettämistä perustuslakivaliokuntaan.

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Kuunneltuani lähes koko keskustelun ja tuntematta asiaa erityisen hyvin sitä ennen olen päätynyt siihen, että asia on ehdottomasti lähetettävä perustuslakivaliokuntaan, eli kannatan myöskin ed. Södermanin esitystä.

Keskustelu asian lähettämisestä valiokuntaan päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 40/2/2010

5) Hallituksen esitys laiksi yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 3/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 3/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi lannoitevalmistelain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 271/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 22/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 27/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 274/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 40/1/2010

11) Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 123/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 21.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

12) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 1/2010 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 1/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 21.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 21.4.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 19.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​