Täysistunnon pöytäkirja 39/2011 vp

PTK 39/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

39. PERJANTAINA 23. SYYSKUUTA 2011

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (13.01—13.27) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (14.42—14.44).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 51 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (e)
 • Markku Eestilä /kok
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Olli Immonen /ps
 • Mikael Jungner /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Esko Kurvinen /kok (s)
 • Merja Kuusisto /sd (s)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Jukka Kärnä /sd (e)
 • Seppo Kääriäinen /kesk (s)
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Eeva Maria Maijala /kesk (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Pirkko Mattila /ps
 • Outi Mäkelä /kok
 • Lasse Männistö /kok
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Annika Saarikko /kesk
 • Janne Sankelo /kok (e)
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Katja Taimela /sd
 • Astrid Thors /r (e)
 • Maria Tolppanen /ps (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Kauko Tuupainen /ps (s)
 • Jutta Urpilainen /sd (s)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Astrid Thors /r (14.37)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2011 valtiopäiville

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 17/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Keskustelu ja asian käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan ensi tiistaina pidettävässä täysistun-nossa.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 41/5/2011

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 14.30.

Täysistunto keskeytettiin kello 13.27.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 14.42.

Puhetta johti toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle Belgian, Saksan, Viron, Irlannin, Kreikan, Espanjan, Ranskan, Italian, Kyproksen, Luxemburgin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Portugalin, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä ja laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 31/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2011 vp

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden takia pöydälle seuraavaan, tänään 23.9.2011 pidettävään toiseen täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 24/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 27.9.2011 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maanmittauslaitoksesta annetun lain 2 ja 3 §:n sekä Geodeettisesta laitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 22/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 27.9.2011 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lelujen turvallisuudesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 14/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 27.9.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 14.50.

Täysistunto lopetettiin kello 14.44.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​