Täysistunnon pöytäkirja 4/2008 vp

PTK 4/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

4. TORSTAINA 7. HELMIKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 36 edustajaa:

 • Claes Andersson /vas
 • Risto Autio /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Ulla Karvo /kok
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Matti Kauppila /vas
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Sirpa Paatero /sd
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Sanna Perkiö /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Tanja Saarela /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Matti Kangas /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7. ja 8.2. edustajat

 • Risto Autio /kesk
 • Jyri Häkämies /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

7.2. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tanja Saarela /kesk

7. ja 8.2. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Erkki Virtanen /vas

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että ministerit Jyrki Katainen, Mauri Pekkarinen, Ilkka Kanerva, Liisa Hyssälä, Suvi Lindén, Mari Kiviniemi, Stefan Wallin, Sirkka-Liisa Anttila, Tuija Brax, Jyri Häkämies, Sari Sarkomaa, Anu Vehviläinen, Anne Holmlund, Astrid Thors, Paula Risikko, Jan Vapaavuori ja Kimmo Tiilikainen ovat tänään 7.2.2008 ilmoittaneet muutoksista aikaisemmin antamiinsa selvityksiin sidonnaisuuksistaan (VN 1/2008 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys Valko-Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 180/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 181/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

4) Laki lapsilisälain 1 ja 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 137/2007 vp (Päivi Lipponen /sd)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Laki tieliikennelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 136/2007 vp (Maria Guzenina-Richardson /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

__________

Ed. Matti Kangas merkittiin läsnä olevaksi.

__________

6) Laki yritystoiminnan tukemisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 143/2007 vp (Sanna Lauslahti /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

7) Laki perusopetuslain 31 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 144/2007 vp (Tuula Peltonen /sd)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys Valko-Venäjän tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 24/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 12/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 17.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​