Täysistunnon pöytäkirja 4/2009 vp

PTK 4/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

4. PERJANTAINA 6. HELMIKUUTA 2009

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.02—13.06).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 35 edustajaa:

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Risto Autio /kesk
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Anne Kalmari /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Juha Mieto /kesk
 • Outi Mäkelä /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Sari Palm /kd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Jouko Skinnari /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Jyrki Yrttiaho /vas

__________

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

6.2. edustajat

 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sari Palm /kd
 • Jyrki Yrttiaho /vas

__________

Valtioneuvoston selonteot

Puhemies:

Valtioneuvosto on 5.2.2009 antanut eduskunnalle selonteon "Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009" (VNS 1/2009 vp)

__________

Toimielinten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Puhemies:

Ympäristövaliokunta on valinnut kokouksessaan 5.2.2009 puheenjohtajakseen ed. Susanna Huovisen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Virkkunen)

Keskustelu

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 4/2008 vp

Puhemies:

Esitellään ministeri Henna Virkkusen ilmoitus sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi.

2) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (pääministeri Vanhanen ja ministerit Katainen, Väyrynen, Hyssälä, Lindén, Lehtomäki, Kiviniemi, Wallin, Anttila, Brax, Häkämies, Vehviläinen, Thors, Risikko, Vapaavuori ja Stubb)

Keskustelu

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 5/2008 vp

Puhemies:

Esitellään pääministeri Matti Vanhasen ja ministerien Jyrki Katainen, Paavo Väyrynen, Liisa Hyssälä, Suvi Lindén, Paula Lehtomäki, Mari Kiviniemi, Stefan Wallin, Sirkka-Liisa Anttila, Tuija Brax, Jyri Häkämies, Anu Vehviläinen, Astrid Thors, Paula Risikko, Jan Vapaavuori ja Alexander Stubb ilmoitukset muutoksista sidonnaisuuksiinsa. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 200/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 10/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 201/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 11/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys riita-asioiden oikeuspaikkaa koskevien säännösten muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 70/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 16/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen