Täysistunnon pöytäkirja 4/2014 vp

PTK 4/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

4. TORSTAINA 6. HELMIKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.01—17.51) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.51—19.14).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 23 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • Lauri Ihalainen /sd
 • Anneli Kiljunen /sd (s)
 • Anna Kontula /vas (e)
 • Merja Kuusisto /sd (s)
 • Markus Mustajärvi /vr (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Aila Paloniemi /kesk (s)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (s)
 • Kristiina Salonen /sd (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Juha Sipilä /kesk (s)
 • Timo Soini /ps (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Tytti Tuppurainen /sd (e)
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Juha Väätäinen /ps (s)
 • Tuula Väätäinen /sd (s)
 • Jyrki Yrttiaho /vr
 • Peter Östman /kd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Jyrki Yrttiaho /vr (16.16)
 • Anni Sinnemäki /vihr (16.16)

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä Mikaela Nylander,

valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä Jörn Donner,

maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenyydestä Thomas Blomqvist,

puolustusvaliokunnan jäsenyydestä Lars Erik Gästgivars,

sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä Anu Urpalainen ja

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä Sari Sarkomaa.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaalit toimitetaan huomenna perjantaina 7.2.2014 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Kansalaisaloite: Järkeä tekijänoikeuslakiin (KAA 2/2013 vp)

Lähetekeskustelu

Muu asia  M 9/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 3 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 3 minuuttia.

(Hälinää) Sitten pyydän salia hiljentymään ja kuuntelemaan edustaja Tuupaisen sanomaa. Mahdolliset neuvonpidot ja palaverit on syytä siirtää istuntosalin ulkopuolelle. — Odotellaan vielä, tässä on käynnissä vielä kokoustoimintojen siirtäminen paremmin sopiviin tiloihin.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten väliaikaisesta soveltamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 78/2013 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 17 luvun 7 ja 8 §:n ja rajavartiolain 72 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 164/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 18/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 188/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 16/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Laki rikoslain 16 luvun 16 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 61/2013 vp (Timo Heinonen /kok ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

7) Laki sotilasvammalain 6 ja 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 70/2013 vp (Leena Rauhala /kd ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2012 kunnallisvaaleissa

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 5/2013 vp

Kertomus  K 15/2013 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 9/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 7.2.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 7.2.2014 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​