Täysistunnon pöytäkirja 40/2005 vp

PTK 40/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

40. PERJANTAINA 15. HUHTIKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Markku Koski /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Reijo Paajanen /kok
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Unto Valpas /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.4. edustajat

 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Markku Koski /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Hannes Manninen /kesk

15.—21.4. edustaja

 • Tanja Karpela /kesk

16.—22.4. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Matti Kauppila /vas
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Lasse Virén /kok

17.—21.4. edustaja

 • Irina Krohn /vihr

17.—22.4. edustaja

 • Sari Essayah /kd

18.—22.4. edustajat

 • Susanna Haapoja /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Pentti Tiusanen /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

15.4. edustaja

 • Anne Holmlund /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

15.4. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Irja Tulonen /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 30—34/2005 vp.

__________

Eduskunnan tilintarkastajat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Ranta-Muotio vapautusta eduskunnan tilintarkastajien jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan tilintarkastajien täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 19. päivänä huhtikuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta, kemikaalilain muuttamisesta sekä rikoslain 44 luvun 11 ja 12 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 279/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys metsästyslain muuttamisesta
Lakialoite laiksi metsästyslain 62 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 278/2004 vp

Lakialoite  LA 16/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen n:o 278/2004 vp ja lakialoitteeseen n:o 16 pohjautuva lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Eduskunta hyväksyy maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laeiksi alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta ja tieliikennelain väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 15/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 6/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen