Täysistunnon pöytäkirja 40/2006 vp

PTK 40/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

40. TORSTAINA 20. HUHTIKUUTA 2006

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Ulla Anttila /vihr
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Tony Halme /ps
 • Lasse Hautala /kesk
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Jari Vilén /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

20.4. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

20. ja 21.4. edustajat

 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

20.4. edustajat

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Irina Krohn /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

20.4. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Eero Lankia /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas

20. ja 21.4. edustaja

 • Olli Nepponen /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 13/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2006 vp

Lakialoite  LA 31/2004 vp, 20, 30, 41/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2005

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 5/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi eräiden Euroopan yhteisön jäsenvaltioista olevien liikenteenharjoittajien kiellosta harjoittaa Suomen sisäistä liikennettä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 23/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 27/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 19.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen