Täysistunnon pöytäkirja 40/2011 vp

PTK 40/2011 vp

tarkistettu versio 2.0

40. PERJANTAINA 23. SYYSKUUTA 2011

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (14.51—16.27) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (16.27—17.55).

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä seuraava edustaja:

 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Täysistunnon kuluessa ilmoittautui seuraava edustaja:

  • Tuomo Puumala /kesk (16.34)

  __________

  PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

  1) Hallituksen esitys eduskunnalle Belgian, Saksan, Viron, Irlannin, Kreikan, Espanjan, Ranskan, Italian, Kyproksen, Luxemburgin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Portugalin, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä ja laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 31/2011 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2011 vp

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

  Keskustelussa annan ensimmäisen puheenvuoron valiokunnan puheenjohtajalle, edustaja Sasille ja sen jälkeen lausunnon antaneiden valiokuntien puheenjohtajille, edustajille Johannes Koskinen ja Pekkarinen.

  Päätökset

  Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

  __________

  Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 27.9.2011 kello 14.

  Täysistunto lopetettiin kello 17.55.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen

  ​​​​