Täysistunnon pöytäkirja 40/2013 vp

PTK 40/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

40. KESKIVIIKKONA 17. HUHTIKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.03—17.03), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.03—19.03) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (19.03—21.09).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 31 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Jouko Jääskeläinen /kd (e)
 • Sampsa Kataja /kok (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk (e)
 • Jukka Kopra /kok
 • Merja Kyllönen /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Mika Lintilä /kesk (e)
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (s)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sirpa Paatero /sd (e)
 • Tuomo Puumala /kesk (s)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Pertti Salolainen /kok
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Juha Sipilä /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr (e)
 • Ismo Soukola /ps
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Tapani Tölli /kesk
 • Kari Uotila /vas (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Pia Viitanen /sd (e)
 • Ville Vähämäki /ps (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Pertti Salolainen /kok (14.28)
 • Tapani Tölli /kesk (15.48)
 • Jukka Kopra /kok (19.55)
 • Juha Sipilä /kesk (19.57)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 179/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 16.4.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 39/3/2013

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

8 §

Mikko Savola /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Teen vastalauseen mukaisen pykälämuutosehdotuksen.

Jari Lindström /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan tehtyä esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Mikko Savola on Jari Lindströmin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Mikko Savolan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 8 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 100, ei 63; poissa 36.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Kyproksen tukeminen osana euroalueen talouskriisiä

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 3/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt annetaan vastaus Timo Soinin ym. välikysymykseen Kyproksen tukemisesta osana euroalueen talouskriisiä.

Valtioneuvoston vastauksen jälkeen käydään keskustelu välikysymyksen johdosta. Keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää Timo Soini. Sekä valtioneuvoston vastauspuheenvuoro että välikysymyksen tekijän puheenvuoro ovat puhemiesneuvoston päätöksen mukaisesti enintään 15 minuutin pituisia. Sen jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin käytettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 42/1/2013

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta Suomen tasavallan ja Kosovon tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 187/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 18.4.2013 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi raha-automaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 11/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 18.4.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 18.4.2013 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 21.09.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​