Täysistunnon pöytäkirja 40/2014 vp

PTK 40/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

40. PERJANTAINA 11. HUHTIKUUTA 2014

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.02—13.30).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 27 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Silvia Modig /vas
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (s)
 • Annika Saarikko /kesk (s)
 • Kristiina Salonen /sd
 • Timo Soini /ps
 • Jani Toivola /vihr
 • Anu Urpalainen /kok
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 10.4.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 30—37/2014 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 124—132, 134—145, 148—151, 153—171/2014 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen perhepolitiikka ja lapsilisien leikkaaminen

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 2/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt tehdään päätös Hanna Mäntylän ym. välikysymyksestä hallituksen perhepolitiikasta ja lapsilisien leikkaamisesta. Keskustelu asiasta päättyi 10.4.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 39/2/2014

Keskustelussa on tehty seuraavat ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle:

Hanna Mäntylä Mirja Vehkaperän kannattamana: "Eduskunta katsoo, että hallituksen pirstaleinen perhepolitiikka ei ole onnistunut parantamaan perheiden hyvinvointia. Toistuva lapsilisien leikkaaminen on omiaan heikentämään erityisesti pienipalkkaisten lapsiperheiden asemaa. Kotihoidon tuen puolittaminen vanhempien kesken puolestaan hankaloittaa perheen ja työn yhdistämistä sekä lisää valtion ja kuntien velkaantumista. Kuntien valtionosuuksien leikkaukset heikentävät kuntien mahdollisuuksia tarjota lapsiperheille laadukkaita palveluita. Edellä esitetyin perustein eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Eila Tiainen Jyrki Yrttiahon kannattamana: "Eduskunta edellyttää, että hallitus luopuu kehyspäätöksen lapsiin kohdistuvasta säästöstä."

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään Hanna Mäntylän ehdotuksesta Eila Tiaisen ehdotusta vastaan ja sen jälkeen siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta Eila Tiaisen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Eila Tiaisen ehdotuksen äänin

jaa 102, ei 69, tyhjiä 1; poissa 27.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä Eila Tiaisen ehdotuksesta eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta, äänin

jaa 92, ei 80; poissa 27.

( Ään. 2 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 200/2013 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 9.4.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 38/10/2014

Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2013

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 4/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan. (Hälinää — Puhemies koputtaa)

Pyydän salia rauhoittumaan ja kuuntelemaan keskustelun ensimmäistä puheenvuoroa, joka on edustaja Tuupaisen puheenvuoro. — Edustaja Tuupainen, olkaa hyvä.

Keskustelu

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 41/12/2014

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 22.4.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​