Täysistunnon pöytäkirja 41/2004 vp

PTK 41/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

41. TORSTAINA 15. HUHTIKUUTA 2004

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi; Hallituksen esitys ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 28/2003 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 28, 151/2003 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 1/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2004 vp

Lakialoite  LA 68, 126, 163/2003 vp

Toimenpidealoite  TPA 6/2003 vp

Suuren valiokunnan mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 19.10.

Täysistunto lopetetaan kello 19.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen