Täysistunnon pöytäkirja 41/2010 vp

PTK 41/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

41. TORSTAINA 22. HUHTIKUUTA 2010

Puhetta johti toinen varapuhemies Tarja Filatov (16.01—18.29).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 21 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (s)
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Mats Nylund /r
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Raija Vahasalo /kok (e)
 • Stefan Wallin /r
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ilkka Viljanen /kok (s)
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Mats Nylund /r (16.23)
 • Sampsa Kataja /kok (17.05)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Laki postipalvelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 12/2010 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

3) Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmistusverosta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 14/2010 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 23.10.2010 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 18.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen