Täysistunnon pöytäkirja 41/2011 vp

PTK 41/2011 vp

tarkistettu versio 2.0

41. TIISTAINA 27. SYYSKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.04—15.57), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.57—17.54) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.54—18.08).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 28 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Elsi Katainen /kesk (e)
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Laila Koskela /ps (s)
 • Esko Kurvinen /kok (s)
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Pirkko Mattila /ps
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (s)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Juha Rehula /kesk (e)
 • Markku Rossi /kesk (s)
 • Juha Sipilä /kesk
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Lenita Toivakka /kok
 • Reijo Tossavainen /ps (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Kauko Tuupainen /ps (s)
 • Kari Uotila /vas
 • Jutta Urpilainen /sd (s)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Merja Kyllönen /vas (14.31)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (14.59)
 • Reijo Tossavainen /ps (17.42)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle Belgian, Saksan, Viron, Irlannin, Kreikan, Espanjan, Ranskan, Italian, Kyproksen, Luxemburgin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Portugalin, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä ja laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 31/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään valiokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 42/1/2011

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 24/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maanmittauslaitoksesta annetun lain 2 ja 3 §:n sekä Geodeettisesta laitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 22/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lelujen turvallisuudesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 14/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2011 valtiopäiville

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 17/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin 23.9.2011 pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa.

PTK 39/1/2011

Päätökset

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 28.9.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 18.08.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​