Täysistunnon pöytäkirja 41/2012 vp

PTK 41/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

41. TIISTAINA 24. HUHTIKUUTA 2012

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.01—16.35) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.35—19.38).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 40 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (e)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Thomas Blomqvist /r
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Timo Heinonen /kok (e)
 • Rakel Hiltunen /sd (e)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Osmo Kokko /ps
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Martti Korhonen /vas (e)
 • Esko Kurvinen /kok (e)
 • Merja Kuusisto /sd (s)
 • Merja Kyllönen /vas (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Eeva Maria Maijala /kesk (e)
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Tapani Mäkinen /kok (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Annika Saarikko /kesk (e)
 • Kristiina Salonen /sd (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Timo Soini /ps (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Juha Väätäinen /ps (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Anne Louhelainen /ps (15.37)
 • Sauli Ahvenjärvi /kd (18.11)

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 19.4.2012 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 25—28/2012 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 25 hallintovaliokunnan,

asiasta U 26 ulkoasiainvaliokunnan sekä

asioista U 27 ja 28 lakivaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Kertomukset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta on 27.2.2012 antanut eduskunnalle toimintakertomuksensa vuodelta 2011 (K 4/2012 vp).

__________

Mietinnön pöydällepanoajankohdan muuttaminen

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta muuttaa 18.4.2012 tekemäänsä päätöstä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön UaVM 3/2012 vp pöydällepanosta siten, että mietintö pannaan pöydälle 3.5.2012 pidettävän täysistunnon sijasta 2.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja mietintö pantiin pöydälle 2.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suomen kokonaisvastuut euroalueen talouskriisissä

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 4/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt annetaan vastaus Pietari Jääskeläisen ym. välikysymykseen Suomen kokonaisvastuista euroalueen talouskriisissä (VK 4/2012 vp).

Valtioneuvoston vastauksen jälkeen käydään keskustelu välikysymyksen johdosta. Keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää Pietari Jääskeläinen. Sen jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Valtioneuvoston vastauspuheenvuoron käyttää valtiovarainministeri Urpilainen. Koska hän on tänään saapunut pitkältä ja rasittavalta matkalta Yhdysvalloista ja on huonovointinen, niin on varmaan asiallista ja oikein, että hän saa käyttää puheenvuoronsa istualtaan.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 42/1/2012

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 25.4.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 19.38.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Timo Tuovinen