Täysistunnon pöytäkirja 41/2013 vp

PTK 41/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

41. TORSTAINA 18. HUHTIKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.00—17.01) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.01—18.08).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 48 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (e)
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Lasse Hautala /kesk
 • Lauri Ihalainen /sd
 • Johanna Jurva /ps
 • Jouko Jääskeläinen /kd (e)
 • Anne Kalmari /kesk
 • Ilkka Kantola /sd (e)
 • Sampsa Kataja /kok (e)
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Anneli Kiljunen /sd (s)
 • Kimmo Kivelä /ps (e)
 • Esko Kiviranta /kesk (e)
 • Anna Kontula /vas (e)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Mika Lintilä /kesk (e)
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Markus Lohi /kesk (e)
 • Riitta Myller /sd
 • Outi Mäkelä /kok (e)
 • Elisabeth Nauclér /r (e)
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sirpa Paatero /sd (e)
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Osmo Soininvaara /vihr (e)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Kari Uotila /vas (e)
 • Anu Urpalainen /kok (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Raija Vahasalo /kok (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Pia Viitanen /sd (e)
 • Ville Vähämäki /ps (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vr

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Jyrki Yrttiaho /vr (16.15)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta Suomen tasavallan ja Kosovon tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 187/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi raha-automaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 11/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Laki aravalain 15 a ja 15 d §:n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 11/2013 vp (Kaj Turunen /ps ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

5) Laki kansanedustajien eläkkeestä ja sopeutumisrahasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 13/2013 vp (Vesa-Matti Saarakkala /ps ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle eläintautilaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 130/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 19.4.2013 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta sekä eläinsuojelulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 150/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 19.4.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 19.4.2013 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 18.08.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen