Täysistunnon pöytäkirja 42/2002 vp

PTK 42/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

42. TIISTAINA 16. HUHTIKUUTA 2002

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Tuija Brax /vihr
 • Klaus Bremer /r
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Christina Gestrin /r
 • Tuula Haatainen /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Esko Helle /vas
 • Anne Huotari /vas
 • Ville Itälä /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Erkki Kanerva /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Juha Karpio /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Riitta Korhonen /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Henrik Lax /r
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Markku Markkula /kok
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Tero Mölsä /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Heli Paasio /sd
 • Riitta Prusti /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Pekka Ravi /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Ismo Seivästö /kd
 • Timo Seppälä /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Jouko Skinnari /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Katja Syvärinen /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Martti Tiuri /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Matti Väistö /kesk
 • Harry Wallin /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Lasse Virén /kok
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Pekka Ravi /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Riitta Korhonen /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

16.4. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Tuija Brax /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tuula Haatainen /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Johannes Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Heli Paasio /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Jouko Skinnari /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

16. ja 17.4. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Mirja Ryynänen /kesk

16.—19.4. edustajat

 • Marjukka Karttunen /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Ismo Seivästö /kd
 • Timo Seppälä /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps

16.—21.4. edustajat

 • Klaus Bremer /r
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Jaakko Laakso /vas
 • Raimo Mähönen /sd
 • Tero Mölsä /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk

16.—22.4. edustaja

 • Kari Uotila /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

16.4. edustajat

 • Erkki Kanerva /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

16.4. edustajat

 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Pekka Ravi /kok
 • Katja Syvärinen /vas
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Harry Wallin /sd

16.—18.4. edustaja

 • Tanja Karpela /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on 12. päivänä huhtikuuta 2002 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 47—51/2002 vp.

__________

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2001

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että hallituksen kirjelmän ohella maaliskuun 28. päivältä 2002 on eduskunnalle saapunut hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2001 (K 3/2002 vp).

Tämä kertomus sekä hallituksen toimenpidekertomuksen oheisaineistoksi tarkoitetut Suomen kehitysyhteistyökertomus vuodelta 2001, Työllisyyskertomus vuodelta 2001 ja Sosiaali- ja terveyskertomus 2002 on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla ne edustajille.

__________

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2001

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan pankkivaltuuston kirjelmän ohella huhtikuun 10. päivältä 2002 on eduskunnalle saapunut eduskunnan pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2001 (K 4/2002 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko lasten ja nuorten hyvinvoinnista

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään viime torstain toisessa istunnossa tähän istuntoon pöydälle pantu valtioneuvoston selonteko lasten ja nuorten hyvinvoinnista.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Totean, että selonteon lähetekeskustelussa käydään ministerin esittelypuheenvuoron jälkeen yksi ryhmäpuheenvuorokierros 15 minuutin puheenvuoroin, minkä jälkeen seuraa nopeatahtinen keskusteluosuus ed. Karjulan puheenvuoroon saakka. Nopeatahtisessa keskustelussa puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys Marokon kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 214/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 10/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys Tunisian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 215/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 11/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys Qatarin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 230/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 12/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys Kuuban kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 244/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 13/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 238/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 14/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys tonnistoverolaiksi ja laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 234/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 2/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 237/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 147/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laeiksi liikennevahinkolautakunnasta ja liikennevakuutuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 16/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 3/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta ja laiksi kiinteistötietorekisterilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 141/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 40/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 194/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 20.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​