Täysistunnon pöytäkirja 42/2005 vp

PTK 42/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

42. KESKIVIIKKONA 20. HUHTIKUUTA 2005

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Ahonen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Janina Andersson /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Sari Essayah /kd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tony Halme /ps
 • Lasse Hautala /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Mikko Immonen /vas
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Matti Kangas /vas
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Matti Kauppila /vas
 • Antero Kekkonen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Eero Lankia /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Reino Ojala /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Maija Perho /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Maija Rask /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Minna Sirnö /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Rakel Hiltunen /sd
 • Markku Koski /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

20.4. edustaja

 • Matti Vanhanen /kesk

20.—22.4. edustajat

 • Susanna Rahkonen /sd
 • Jari Vilén /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

20.4. edustaja

 • Jari Koskinen /kok

20. ja 21.4. edustaja

 • Antti Kalliomäki /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

20.4. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Esa Lahtela /sd
 • Maija Rask /sd
 • Unto Valpas /vas

20. ja 21.4. edustaja

 • Klaus Pentti /kesk

20.—22.4. edustajat

 • Katri Komi /kesk
 • Eero Lankia /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtiontilintarkastajien kertomus 2004

Ainoa käsittely

Kertomus  K 17/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 2/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 2.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 10/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys terrorismin vastustamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 254/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Laki työsopimuslain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 33/2005 vp (Ulla Anttila /vihr ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

5) Laki koiraverosta annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 35/2005 vp (Marjaana Koskinen /sd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 17.26.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Keijo Koivukangas

​​​​