Täysistunnon pöytäkirja 42/2008 vp

PTK 42/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

42. KESKIVIIKKONA 23. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa:

 • Merikukka Forsius /kok
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Juha Hakola /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Anne Kalmari /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Tanja Karpela /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Timo Korhonen /kesk
 • Merja Kyllönen /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Eero Lehti /kok
 • Jari Leppä /kesk
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mats Nylund /r
 • Sari Palm /kd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Katja Taimela /sd
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Anni Sinnemäki /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

23.4. edustajat

 • Juha Hakola /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Sari Palm /kd

23. ja 24.4. edustajat

 • Reijo Kallio /sd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Matti Kauppila /vas
 • Katri Komi /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kari Rajamäki /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

23.4. edustaja

 • Tanja Karpela /kesk

__________

Toimenpidealoitteet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että puhemiesneuvosto on 22.4.2008 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 11—20/2008 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2006 kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 40/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 41/3/2008

Keskustelussa on ed. Pentti Tiusanen ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi puhemiesneuvoston ehdotuksen äänin

jaa 95, ei 53, tyhjiä 1; poissa 50.

( Ään. 1 )

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

2) Laki käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 7/2008 vp (Raija Vahasalo /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

3) Laki työsopimuslain 7 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 20/2008 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

4) Laki perusopetuslain 30 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 26/2008 vp (Annika Lapintie /vas ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi alkoholilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 38/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 17.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen