Täysistunnon pöytäkirja 42/2009 vp

PTK 42/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

42. KESKIVIIKKONA 22. HUHTIKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.02—16.01) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (16.01—17.00).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 59 edustajaa:

 • Esko Ahonen /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Marko Asell /sd
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Risto Autio /kesk
 • Merikukka Forsius /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Tuija Nurmi /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pertti Salolainen /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Marja Tiura /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Lenita Toivakka /kok
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Stefan Wallin /r
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Henna Virkkunen /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Anni Sinnemäki /vihr (14.17)
 • Johanna Karimäki /vihr (14.32)
 • Anne Holmlund /kok (15.12)
 • Lenita Toivakka /kok (16.19)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

22.4. edustaja

 • Esko Kiviranta /kesk

22. ja 23.4. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Henna Virkkunen /kok

22.—24.4. edustajat

 • Marko Asell /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Susanna Huovinen /sd
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Stefan Wallin /r
 • Unto Valpas /vas
 • Pauliina Viitamies /sd

__________

Valiokuntien jäsenet

Puhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Pertti Salovaara vapautusta sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies:

Täydennysvaali toimitetaan huomenna torstaina 23.4.2009 kello 16 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään 23.4.2009 kello 13.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2008

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 3/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 18.6.2009.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 18.6.2009.

2) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 20 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 220/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 15/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 16/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laeiksi kiinteistörahastolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 175/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Laki mielenterveyslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 5/2009 vp (Päivi Lipponen /sd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Laki perusopetuslain 47 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 29/2009 vp (Outi Mäkelä /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

8) Laki tuloverolain 127 a §:n muuttami-sesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 37/2009 vp (Outi Mäkelä /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 48/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 23.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys tulliselvitysrikoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 197/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 23.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 42/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 23.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 23.4.2009 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 17.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​