Täysistunnon pöytäkirja 42/2011 vp

PTK 42/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

42. KESKIVIIKKONA 28. SYYSKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.01—16.32), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.32—17.44 ja 19.58—21.58) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.44—19.58).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 29 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Heikki Autto /kok (e)
 • Markku Eestilä /kok (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Jukka Kopra /kok
 • Laila Koskela /ps (s)
 • Esko Kurvinen /kok (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Jari Leppä /kesk (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Jari Myllykoski /vas (e)
 • Mats Nylund /r (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Katja Taimela /sd (e)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Kari Uotila /vas
 • Pertti Virtanen /ps (s)

__________

Kansliatoimikunnan jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Markus Mustajärvi pyytää vapautusta kansliatoimikunnan varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaali toimitetaan perjantaina 30.9.2011 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle Belgian, Saksan, Viron, Irlannin, Kreikan, Espanjan, Ranskan, Italian, Kyproksen, Luxemburgin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Portugalin, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä ja laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 31/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt on päätettä- vä ainoassa käsittelyssä ERVV-puitesopimuksen muuttamista koskevasta sopimuksesta ja toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Keskustelu asiasta päättyi 27.9.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 41/1/2011

Keskustelussa on Kaj Turunen Teuvo Hakkaraisen kannattamana ehdottanut, että sopimus ja lakiehdotukset hylätään.

Timo Kalli on Mika Lintilän kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen:

"Eduskunta edellyttää, että hallitus toimii Kreikan saattamiseksi hallittuun velkajärjestelyyn ja ryhtyy toimenpiteisiin Suomen talouden ja työllisyyden turvaamiseksi."

Lisäksi Markus Mustajärvi on Jyrki Yrttiahon kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen:

"Eduskunta edellyttää, että hallitus teettää puolueettoman arvion ERVV:n, EVM:n ja Euroopan keskuspankin Suomelle aiheuttamista maakohtaisista talousriskeistä ja taloudellisten sitoumusten kokonaisvaikutuksista."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ehdotan, että sopimuksesta ja lakiehdotuksista päätetään yhdessä.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy sopimuksen ja lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on sopimus ja lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ERVV-puitesopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 103, ei 66; poissa 30.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Sopimuksen ainoa ja lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista.

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 66; poissa 30.

( Ään. 2 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 102, ei 66; poissa 31.

( Ään. 3 )

Asian käsittely päättyi.

2) Kunnallisten lähipalvelujen turvaaminen

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 1/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt annetaan vastaus Mari Kiviniemen ym. välikysymykseen kunnallisten lähipalvelujen turvaamisesta.

Valtioneuvoston vastauksen jälkeen käydään keskustelu välikysymyksen johdosta. Keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää Mari Kiviniemi. Sen jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Keskustelu

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 43/2/2011

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 29.9.2011 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 21.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​