Täysistunnon pöytäkirja 42/2013 vp

PTK 42/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

42. PERJANTAINA 19. HUHTIKUUTA 2013

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (13.00—13.29).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 47 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (e)
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Lasse Hautala /kesk
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Jouko Jääskeläinen /kd (e)
 • Ilkka Kantola /sd (e)
 • Sampsa Kataja /kok (e)
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Anneli Kiljunen /sd (s)
 • Kimmo Kivelä /ps (e)
 • Esko Kiviranta /kesk (e)
 • Anna Kontula /vas (e)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Mika Lintilä /kesk (e)
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Markus Lohi /kesk (e)
 • Outi Mäkelä /kok (e)
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Elisabeth Nauclér /r (e)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sirpa Paatero /sd (e)
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Pertti Salolainen /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Osmo Soininvaara /vihr (e)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Kari Uotila /vas (e)
 • Anu Urpalainen /kok (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Pia Viitanen /sd (e)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Ville Vähämäki /ps (e)

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 18.4.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 41, 42/2013 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 153, 202, 210, 212, 214, 219, 220, 223—225, 227, 229—231, 233—235, 237—240, 242, 243, 245, 252, 259/2012 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Kyproksen tukeminen osana euroalueen talouskriisiä

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 3/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt tehdään päätös Timo Soinin ym. välikysymyksestä Kyproksen tukemisesta osana euroalueen talouskriisiä. Keskustelu asiasta päättyi 17.4.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 40/2/2013

Keskustelussa on tehty seuraavat ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle:

Timo Soini Anne Louhelaisen kannattamana: "Kyproksen tukipaketti päätetään ilman rahanpesuselvitystä ja velkakestävyysarviota. Tämä on kestämätöntä ja moraalitonta. Koska hallitus jatkaa edeltäjänsä tukipakettipolitiikkaa ja rikkoo tietoisesti ja toistuvasti EU:n sääntöjä Suomen kansan vahingoksi, se ei nauti eduskunnan luottamusta."

Sirkka-Liisa Anttila Timo Korhosen kannattamana: "Eduskunta ei hyväksy Suomen osallistumista Kyproksen tukipakettiin ja toteaa, että Kataisen hallitus on vastoin Suomen tavoitteita kasvattanut maamme vastuita ja riskejä euroalueen kriisinhoidossa, kasvattanut vakausmekanismien kokoa, luopunut pysyvän vakausmekanismin yksimielisestä päätöksenteosta ja mahdollistanut pankkien suoran pääomittamisen. Edellä olevan perusteella eduskunta toteaa, että Kataisen hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Jyrki Yrttiaho Markus Mustajärven kannattamana: "Eduskunta katsoo, että hallitus on sitonut Suomen valtion ja suomalaiset veronmaksajat kestämättömään ja vain suursijoittajia ja pankkeja pelastavaan kriisitukikierteeseen samaan aikaan, kun se vaatii tuen ehtona tavallisten työtätekevien, työttömien, eläkeläisten ja nuorten asemaa kurjistavien kriisiohjelmien toimeenpanoa. Valittu linja on väärä. Eduskunta vastustaa kriisipolitiikan välttämättömyyden nimissä toteutettua kansallisten parlamenttien budjettivallan riisumista ja yhä tiiviimpää Euroopan unionin liittovaltiokehitystä ja katsoo, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Selonteko hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin äänestetään Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta Sirkka-Liisa Anttilan ehdotusta vastaan, sen jälkeen voittaneesta Timo Soinin ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta Sirkka-Liisa Anttilan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Sirkka-Liisa Anttilan ehdotuksen äänin

jaa 114, ei 36, tyhjiä 1; poissa 48.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä Sirkka-Liisa Anttilan ehdotuksesta Timo Soinin ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Timo Soinin ehdotuksen äänin

jaa 122, ei 29; poissa 48.

( Ään. 2 )

3) Äänestyksessä Timo Soinin ehdotuksesta eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta, äänin

jaa 86, ei 65; poissa 48.

( Ään. 3 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle eläintautilaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 130/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

(Hälinää) Edustaja Leppä, odottakaapa pieni hetki! — Arvoisat edustajat, täysistunto jatkuu, ja täällä on vuorossa edustaja Lepän puheenvuoro, ja pyydän, että ne, jotka eivät halua kuunnella tätä edustaja Lepän puheenvuoroa, siirtyvät keskustelemaan johonkin muuhun tilaan. — Edustaja Leppä, olkaa hyvä!

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta sekä eläinsuojelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 150/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Suuren valiokunnan kokous on alkamassa, joten tämän asian käsittely on valitettavasti keskeytettävä.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK x/x/2013

4) Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 185/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 6/2013 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 23.4.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 23.4.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen