Täysistunnon pöytäkirja 42/2014 vp

PTK 42/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

42. KESKIVIIKKONA 23. HUHTIKUUTA 2014

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (14.08—15.13).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 27 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Heikki Autto /kok (e)
 • Thomas Blomqvist /r
 • Juho Eerola /ps (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Katri Komi /kesk
 • Anna Kontula /vas (e)
 • Esko Kurvinen /kok
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Markus Lohi /kesk (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mika Niikko /ps (s)
 • Tom Packalén /ps
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Kristiina Salonen /sd (e)
 • Jouko Skinnari /sd (s)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ismo Soukola /ps
 • Jani Toivola /vihr
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Osmo Soininvaara /vihr (14.46)

__________

Kansalaisaloite

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnalle on 25.3.2014 toimitettu kansalaisaloite energiatodistuslain muuttamisesta (M 1/2014 vp).

__________

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunta on 5.2.2014 antanut eduskunnalle kertomuksen järjestön parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuodelta 2013 (K 1/2014 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 40/2014 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle vaarallisten aineiden kuljetuksista suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 41/2014 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 43/2014 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain 7 ja 10 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 10/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 1/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 §:n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 23/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 2/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 9/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 44/1/2014

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta sekä valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta ulkomailla annetun lain kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 17/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 15/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 24.4.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 24.4.2014 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 15.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen