Täysistunnon pöytäkirja 43/2003 vp

PTK 43/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

43. TIISTAINA 24. KESÄKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Paula Risikko /kok
 • Petri Salo /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Raimo Vistbacka /ps

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

24.6. edustajat

 • Pirkko Peltomo /sd
 • Petri Salo /kok

24. ja 25.6. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Sari Essayah /kd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk

24.—26.6. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Pehr Löv /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Martin Saarikangas /kok
 • Ilkka Taipale /sd

24.—27.6. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Hannu Takkula /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

24. ja 25.6. edustaja

 • Reijo Laitinen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

24.6. edustajat

 • Iivo Polvi /vas
 • Paula Risikko /kok
 • Raimo Vistbacka /ps

24. ja 25.6. edustajat

 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk

24.—27.6. edustajat

 • Jyri Häkämies /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Pia Viitanen /sd

__________

Ilmoitus valtioneuvoston eronpyynnöstä

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on vastaanottanut pääministeri Anneli Jäätteenmäen 18. päivänä kesäkuuta 2003 esittämän valtioneuvoston eronpyynnön.

__________

Tasavallan presidentin kirjelmä pääministeriehdokkaasta

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 24. päivänä kesäkuuta 2003 päivätyllä kirjelmällään antanut eduskunnalle Suomen perustuslain 61 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedon pääministeriehdokkaasta. Tämä kirjelmä on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille ja otetaan pöytäkirjaan.

Tasavallan presidentin kirjelmä on näin kuuluva:

"Eduskunnalle

Eduskunnan puhemiestä kuultuani ilmoitan, että perustuslain 61 §:n 2 momentissa tarkoitettu pääministeriehdokas on kansanedustaja, valtiotieteen maisteri Matti Taneli Vanhanen.

Helsingissä 24. päivänä kesäkuuta 2003

Tarja Halonen

Tasavallan presidentti"

Puhemies:

Työjärjestyksen 65 §:n 1 momentin mukaan asia pannaan pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle tänään pidettävään toiseen täysistuntoon.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle tämän päivän toiseen täysistuntoon.

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 18. päivänä kesäkuuta 2003 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 20—22/2003 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 20 osalta lakivaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan ja ympäristövaliokunnan,

asian U 21 osalta liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä

asian U 22 osalta lakivaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus vuodelta 2001

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan kirjelmän ohella viime toukokuun 20. päivältä on eduskunnalle saapunut Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus vuodelta 2001 (K 11/2003 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2002

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 10/2003 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 1) asia.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 14.15.

Täysistunto lopetetaan kello 14.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​