Täysistunnon pöytäkirja 43/2009 vp

PTK 43/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

43. TORSTAINA 23. HUHTIKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.00—18.00) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (18.00—19.14).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 65 edustajaa:

 • Esko Ahonen /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Marko Asell /sd
 • Risto Autio /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Merikukka Forsius /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Jyrki Katainen /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Merja Kuusisto /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Pekka Ravi /kok
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pertti Salolainen /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Minna Sirnö /vas
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Stefan Wallin /r
 • Unto Valpas /vas
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Henna Virkkunen /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Antti Vuolanne /sd
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 7 edustajaa:

 • Oras Tynkkynen /vihr (16.16)
 • Anni Sinnemäki /vihr (16.16)
 • Reijo Laitinen /sd (16.16)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (16.16)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk (16.16)
 • Antti Vuolanne /sd (16.16)
 • Matti Kangas /vas (16.17)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

23.4. edustaja

 • Tuija Brax /vihr

23. ja 24.4. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

23.4. edustaja

 • Sanna Lauslahti /kok

23. ja 24.4. edustaja

 • Ilkka Viljanen /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi ed. Tuomo Puumalan ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle ed. Pertti Salovaaran.

3) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2008

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 2/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 48/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys tulliselvitysrikoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 197/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 42/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7)  Laki tuloverolain 43 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 27/2009 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8) Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 28/2009 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain kumoamisesta ja avioliittolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 31/2009 vp (Oras Tynkkynen /vihr ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

10) Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 34/2009 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 35/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 5/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti perjantaina 24.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 24.4.2009 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen