Täysistunnon pöytäkirja 43/2010 vp

PTK 43/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

43. TIISTAINA 27. HUHTIKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.04—15.57), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.57—17.59 ja 19.58—21.07) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (17.59—19.58).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 46 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Marko Asell /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Anne Kalmari /kesk
 • Kyösti Karjula /kesk (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Kasvi /vihr (e)
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk (e)
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (e)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Jari Larikka /kok (e)
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Mika Lintilä /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (e)
 • Juha Mieto /kesk (e)
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Håkan Nordman /r
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Mats Nylund /r (e)
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Lyly Rajala /kok (e)
 • Markku Rossi /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Marja Tiura /kok (e)
 • Tapani Tölli /kesk
 • Tuulikki Ukkola /kok (s)
 • Stefan Wallin /r
 • Matti Vanhanen /kesk (e)
 • Pia Viitanen /sd
 • Ilkka Viljanen /kok (s)
 • Pertti Virtanen /ps (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 6 edustajaa:

 • Tapani Mäkinen /kok (14.54)
 • Ville Niinistö /vihr (14.54)
 • Esko-Juhani Tennilä /vas (14.55)
 • Tapani Tölli /kesk (14.55)
 • Kimmo Kiljunen /sd (15.10)
 • Anne Kalmari /kesk (19.03)

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 22.4.2010 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 10/2010 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi: Valtioneuvoston maaseutupoliittinen selonteko

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2010 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 5/2009 vp johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 44/1/2010

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 27/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 44/2/2010

3) Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 105/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2010 vp

Lakialoite  LA 63/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 44/3/2010

4) Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 123/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Asian käsittely keskeytettiin 23.4.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 42/5/2010

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laeiksi hallintolain ja hallintolainkäyttölain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 226/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 43/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 15/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 44/4/2010

9) Hallituksen esitys Suomen ja Latvian välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 45/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 33/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 35/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laiksi varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 47/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 48/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi Työ- ja elinkeinoministeriön koulutus- ja kehittämiskeskuksesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 49/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laeiksi takuueläkkeestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 50/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys Saint Kittsin ja Nevisin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 38/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 28.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys Saint Vincentin ja Grenadiinien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 39/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 28.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys Bahaman kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 40/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 28.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämistä ja ehdollisen vankeuden valvontaa koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 229/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 28.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys laeiksi eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta sekä pakkokeinolain 4 luvun 15 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 268/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 28.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 195/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 5/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 5.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 28.4.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 21.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen