Täysistunnon pöytäkirja 43/2011 vp

PTK 43/2011 vp

tarkistettu versio 2.0

43. TORSTAINA 29. SYYSKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.00—18.00), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (18.00—20.00) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (20.00—20.18).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 47 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (e)
 • Heikki Autto /kok (e)
 • Markku Eestilä /kok (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • James Hirvisaari /ps (s)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Ari Jalonen /ps (e)
 • Elsi Katainen /kesk (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Osmo Kokko /ps (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Jukka Kopra /kok
 • Timo V. Korhonen /kesk (e)
 • Laila Koskela /ps (s)
 • Esko Kurvinen /kok (s)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Jari Leppä /kesk (e)
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Markku Mäntymaa /kok (e)
 • Mats Nylund /r (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Juha Rehula /kesk (e)
 • Markku Rossi /kesk (s)
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Annika Saarikko /kesk
 • Janne Sankelo /kok (e)
 • Arto Satonen /kok (e)
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Katja Taimela /sd (e)
 • Eila Tiainen /vas (e)
 • Lenita Toivakka /kok
 • Kauko Tuupainen /ps (s)
 • Kari Uotila /vas
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Juha Rehula /kesk (17.02)
 • Satu Haapanen /vihr (19.31)
 • Simo Rundgren /kesk (19.55)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Kunnallisten lähipalvelujen turvaaminen

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 1/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt jatketaan 28.9.2011 pidetyssä täysistunnossa keskeytettyä kunnallisten lähipalvelujen turvaamista koskevan Mari Kiviniemen ym. välikysymyksen käsittelyä.

PTK 42/2/2011

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 44/1/2011

3) Hallituksen esitys eduskunnalle Macaon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 19/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 30.9.2011 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle Seychellien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 20/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 30.9.2011 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle Costa Rican kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 21/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 30.9.2011 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjaan oikeudesta osallistua paikallishallinnon viranomaisten toimintaan tehdyn lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 26/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 1/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 30.9.2011 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle kunnallisen eläkelain, valtion eläkelain, valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain ja evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 30/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 30.9.2011 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 29/2011 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 30.9.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 30.9.2011 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 20.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​