Täysistunnon pöytäkirja 43/2013 vp

PTK 43/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

43. TIISTAINA 23. HUHTIKUUTA 2013

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.01—15.37).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 40 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Juho Eerola /ps (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Timo Kalli /kesk (e)
 • Anne Kalmari /kesk
 • Mika Kari /sd
 • Johanna Karimäki /vihr (e)
 • Pentti Kettunen /ps (e)
 • Anneli Kiljunen /sd (s)
 • Anna Kontula /vas
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mats Nylund /r (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Antti Rantakangas /kesk (e)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Eero Reijonen /kesk (e)
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Matti Saarinen /sd (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Alexander Stubb /kok (s)
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Maria Tolppanen /ps (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Ville Vähämäki /ps
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 18.4.2013 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 17/2013 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain ja aravarajoituslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 42/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Patentti- ja rekisterihallituksesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 41/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta sekä eläinsuojelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 150/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Asian käsittely keskeytettiin 19.4.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 42/3/2013

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 6/2013 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta Suomen tasavallan ja Kosovon tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 187/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle eläintautilaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 130/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi raha-automaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 11/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 185/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 179/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilastolain sekä maaseutuelinkeinotilastoista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 154/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 24.4.2013 pidettävään täysistuntoon.

11) Valtioneuvoston selonteko kauppojen aukioloajan laajentamisen vaikutuksista

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 24.4.2013 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 25/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 24.4.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 24.4.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 15.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen