Täysistunnon pöytäkirja 44/2001 vp

PTK 44/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

44. TORSTAINA 19. HUHTIKUUTA 2001

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Satu Hassi /vihr
 • Esko Helle /vas
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Seppo Kanerva /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Kari Kantalainen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Mauri Salo /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Katja Syvärinen /vas
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Rakel Hiltunen /sd
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Sirpa Pietikäinen /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19.4. edustaja

 • Suvi Lindén /kok

19. ja 20.4. edustajat

 • Margareta Pietikäinen /r
 • Kimmo Sasi /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr

19.—27.4. edustaja

 • Mikko Elo /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

19. ja 20.4. edustajat

 • Katja Syvärinen /vas
 • Säde Tahvanainen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

19.4. edustajat

 • Esko Helle /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Kari Kantalainen /kok
 • Katri Komi /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Mauri Salo /kesk
 • Irja Tulonen /kok

19. ja 20.4. edustajat

 • Ilkka Taipale /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Työn tulevaisuus Suomessa — tulevaisuuspolitiikan suuntaviivoja

Ajankohtaiskeskustelu

Keskustelualoite  KA 12/2001 vp (Martti Tiuri /kok)

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on ajankohtaiskeskustelu aiheesta "Työn tulevaisuus Suomessa — tulevaisuuspolitiikan suuntaviivoja". Avauspuheenvuorot asiasta käyttävät keskustelualoitteen allekirjoittaja ed. Tiuri ja ministeri Filatov. Näiden puheenvuorojen pituus on enintään 10 minuuttia.

Avauspuheenvuorojen jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros, jossa puheenvuoron pituus on enintään 5 minuuttia. Tämän jälkeen puhemies myöntää harkintansa mukaan enintään 3 minuutin pituisia puheenvuoroja ja enintään 1 minuutin pituisia vastauspuheenvuoroja. Puheenvuoron voi varata tästä alkaen P-painiketta käyttäen.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan saattamisesta sekä laiksi Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 8/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain 11 §:n, lukiolain 7 §:n ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 12 ja 17 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 142/2000 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 20.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​